Добитник Награде „Десанка Максимовић“ (2007)
СЛОБОДАН ЗУБАНОВИЋ
О ПОЕЗИЈИ СЛОБОДАНА ЗУБАНОВИЋА

Слободан Зубановић (1947), поред књига есеја, путописа и разговора, објавио је и више песничких збирки: Купатило (1973), Из Заоставштине (1982), Домаћи дух (1983), Репортер (1986), Стратегија лирике (1995), СаркоОфаг (1998) и Саве ас (2005).

Можда се као кључна Зубановићева књига, којом дефинише своју песничку позицију, може читати збирка Стратегија лирике. Већ и сам наслов ове збирке звучи програмски. Своју позицију Зубановић заснива на једној Флоберовој оцени, која каже: „Поезија. Потпуно непотребна. Није више у моди“. Ову Флоберову оцену Зубановић, изазовно, исписује као мото на чело своје књиге. Њега ова негативна и поразна квалификација поезије не фрустрира него ослобађа. Ослобађа га од многих предрасуда и обавеза, и омогућава му да своју поезију пише без притиска непесничких захтева, који се код нас у поезији често постављају. Та слобода битно одређује ову поезију и обезбеђује јој самосвојност и аутентичност.

Ослобођен обавезе да пише песму која је „потребна“, и обавезе да песма буде у „моди“, Зубановић исписује своју изразито урбану лирику, испуњен сликама и сценама родног Београда. Он у наше видно поље уводи дорћолске улице, Дунав, димњак топлане, пијаце, бакалнице, купатило, перионицу „Компресор“, асфалтну базу, савско пристаниште са олупинама бродова, јабланове у Дунавској... Од своје прве књиге па до данас, Зубановић доследно изграђује свој особени песнички израз. Тај израз он заснива на искуствима својих претходника, с којима комуницира, које цитира и на које се каткад ослања: са Бранком, Војиславом или Црњанским... Строфа којом се он доследно користи је катрен, његов стих је каткад поентиран римом, али он и у једно и у друго дискретно уноси неке новине. Његов катрен има особену структуру и интонацију, његова рима се појављује повремено, следећи неку унутрашњу логику и музику.

У особености Зубановићеве поезије треба убројати и песничку слику, на којој се његова песма заснива. Та слика је више брз кроки који нешто наговештава, него буквалан и дослован опис којим се сва значења слике исцрпљују и ограничавају. Од таквих крокија, лепих и сугестивних - као што је, на пример, онај којим се завршава песма „Поред пута“, у којој је неки врабац „сенку сламке / бацио на читав будући предео“ - састављене су ове песме и књиге, чије је место у савременом српском песништву на завидној висини. Висина коју је досегла Зубановићева лирика потврђује се и Наградом „Десанка Максимовић“. Као што је познато, Награда се састоји од плакете, статуете Десанке Максимовић (рад Александра Зарина) и новчаног износа. Песнику се, уједно, пружа прилика да припреми књигу својих изабраних и нових песама, коју ће, као тринаесту, додати књигама ранијих добитника ове Награде.

Награда ће песнику бити уручена у Бранковини, 16. маја, на дан рођења Десанке Максимовић.

Председник Жирија
Љубомир Симовић,
16. април 2007.