Повеља 2024. 

Добитник Награде Десанка Максимовић за 2024. годину
Никола Вујчић


Одлука жирија

Беседа песника


 

Добитник Награде "Десанка Максимовић" за 2023. годину
Злата Коцић

Одлука жирија

Беседа песника


 

Добитник Награде "Десанка Максимовић" за 2022. годину
Живорад Недељковић

Одлука жирија

Беседа песника


 

Добитник Награде "Десанка Максимовић" за 2021. годину
Саша Радојчић

Одлука жирија

Беседа песника


 

Добитник Награде "Десанка Максимовић" за 2020. годину
Томислав Маринковић

Одлука жирија

Беседа песника


 

Добитник Награде "Десанка Максимовић" за 2019. годину
Војислав Карановић

Одлука жирија

Беседа песника


 

Добитник Награде "Десанка Максимовић" за 2018. годину
Ана Ристовић

Одлука жирија

Беседа песника


 

Добитник Награде "Десанка Максимовић" за 2017. годину
Милан Ненадић

Одлука жирија

Беседа песника


 

Добитник Награде "Десанка Максимовић" за 2016. годину
Мошo Одаловић

Одлука жирија

Беседа песника


 

Добитник Награде "Десанка Максимовић" за 2015. годину
Тања Крагујевић

Одлука жирија

Беседа песника


 

Добитник Награде "Десанка Максимовић" за 2014. годину
Петар Пајић

Одлука жирија

Беседа песника


 

Добитник Награде "Десанка Максимовић" за 2013. годину
Милан Ђорђевић

Одлука жирија

Беседа песника


 

Добитник Награде "Десанка Максимовић" за 2012. годину
Владимир Копицл

Одлука жирија

Беседа песника


 

Добитник Награде "Десанка Максимовић" за 2011. годину
Душко Новаковић

Одлука жирија

Беседа песника


 

Добитник Награде "Десанка Максимовић" за 2010. годину
Мирјана Стефановић

Одлука жирија

Беседа песникиње


 

Добитник Награде "Десанка Максимовић" за 2009. годину
Рајко Петров Ного

Одлука жирија

Беседа песника


 

Добитник Награде "Десанка Максимовић" за 2008. годину
Мирослав Максимовић

Одлука жирија

Беседа песника


 

Добитник Награде "Десанка Максимовић" за 2007. годину
Слободан Зубановић

Одлука жирија

Беседа песника


 

Добитник Награде "Десанка Максимовић" за 2006. годину
Алек Вукадиновић

Одлука жирија

Беседа песника


 

Добитник Награде "Десанка Максимовић" за 2005. годину
Новица Тадић

Одлука жирија

Беседа песника


 

Добитник Награде "Десанка Максимовић" за 2004. годину
Милосав Тешић

Одлука жирија

Беседа песникиње


 

Добитник Награде "Десанка Максимовић" за 2003. годину
Радмила Лазић

Одлука жирија

Беседа песника


 

Добитник Награде "Десанка Максимовић" за 2002. годину
Слободан Ракитић

Одлука жирија

Беседа песника


 

Добитник Награде "Десанка Максимовић" за 2001. годину
Борислав Радовић

Одлука жирија

Беседа песника


 

Добитник Награде "Десанка Максимовић" за 2000. годину
Бранислав Петровић

Одлука жирија

Беседа песника


 

Добитник Награде "Десанка Максимовић" за 1999. годину
Милован Данојлић

Одлука жирија

Беседа песника


 

Добитник Награде "Десанка Максимовић" за 1998. годину
Матија Бећковић

Одлука жирија

Беседа песника


 

Добитник Награде "Десанка Максимовић" за 1997. годину
Танасије Младеновић

Одлука жирија

Беседа песника


 

Добитник Награде "Десанка Максимовић" за 1996. годину
Миодраг Павловић

Одлука жирија

Беседа песника


 

Добитник Награде "Десанка Максимовић" за 1995. годину
Стеван Раичковић

Одлука жирија

Беседа песника


 

Добитник Награде "Десанка Максимовић" за 1994. годину
Љубомир Симовић

Одлука жирија

Беседа песника