Изложба рукописне заоставштине Десанке Максимовић
"Оставићу вам једино речи"Народна библиотека Србије 14. 02 - 1. 04. 2013.
Народна библиотека Србије 14. 02 - 1. 04. 2013. изложба
Двадесет година рада Задужбине "Десанка Максимовић"
Народни музеј Ваљево од 19. 04 - 16. 05. 2013.
Народна и универзитетска библиотека Републике Српске од 22. 05. - 15. 06. 2013.
Национална библиотека Црне Горе "Ђурђе Црнојевић" од 01. 08. - 23. 08. 2013.
Национална библиотека за стране језике у Будимпешти од 23. 09. - 04. 10. 2013.
Националнa и универзитетскa библиотеka "Св. Климент Охридски" у Скопљу
09. 10. - 25. 10. 2013.