ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

БИБЛИОГРАФИЈА ИЗДАЊА ЗАДУЖБИНЕ
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“

Бранкица Ресан
Мирјана Станишић

Библиографија издања Задужбине „Десанка Максимовић“ представља библиографски попис књига које су издате од 1993. године до данас. Урађена je на основу Узајамног каталога COBISS.SR. Библиографске јединице су поређане хронолошки - према години издавања, а рађене су у складу са међународним стандардом ISBD.

 


1994.    

 

1.
821.163.41:929 Максимовић Д.
061.27(497.11)

ЗАДУЖБИНА Десанка Максимовић (Београд)
Задужбина Десанка Максимовић / [уредник Милош Јевтић]. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић, 1994 (Ваљево : Ваљевска штампарија). - 37 стр. ; 21 cm

ISBN 86-82377-01-2
1. Јевтић, Милош [уредник]
а) Задужбина Десанка Максимовић (Београд) - Статути


 

2.
821.163.41-14

МАКСИМОВИЋ, Десанка
Песме Десанке Максимовић. - Фототипско изд. [из 1924]
Београд : Задужбина Десанка Максимовић : Народна библиотека Србије, 1994 (Београд : Народна библиотека Србије). - 110 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Задужбине Десанка Максимовић ; књ. 1)

ISBN 86-7035-060-2


1995.    

 

3.
821.163.41:9-1(082)
821.163.41:929 Максимовић Д.(082)

ДЕСАНКИНИ мајски разговори (1995 ; Београд, Ваљево, Бранковина)
Десанка Максимовић у свом књижевном времену : зборник радова / Десанкини мајски разговори 15. и 16. маја 1995, Београд, Ваљево, Бранковина ; [приређивач Слободан Ж. Марковић]. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић, 1995 (Београд : Вук). - 164 стр. ; 21 cm. - (Десанкини мајски разговори ; књ. 1)

ISBN 86-82377-03-9
1. Марковић, Слободан Ж. [приређивач, сакупљач]
а) Максимовић, Десанка (1898-1993) - Поезија - Зборници


 

4.
821.163.41:9-1(082)
821.163.41:929 Симовић Љ.(082)

ПОЕЗИЈА Љубомира Симовића : зборник радова, поводом књиге Учење у мраку / [приређивач Слободан Ж. Марковић]. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић, 1995 (Београд : Вук). - 64 стр. ; 21 cm. - (Десанкини мајски разговори ; књ. 2)

ISBN 86-82377-02-0
1. Марковић, Слободан Ж. [приређивач, сакупљач]
а) Симовић, Љубомир (1935-) - Поезија - Зборници


 

5.
821.163.41-1

СИМОВИЋ, Љубомир
Учење у мраку : изабране и нове песме / Љубомир Симовић. - Београд : Српска књижевна задруга : Задужбина Десанка Максимовић : Народна библиотека Србије, 1995 (Београд : Култура). - 402 стр. ; 22 cm. - (Награда „Десанка Максимовић“; књ. 1)


1996.    

 

6.
821.163.41.09-1(082)
821.163.41:929 Раичковић С.(082)

ДЕСАНКИНИ мајски разговори (1996 ; Београд, Ваљево, Бранковина)
Поезија Стевана Раичковића : зборник радова / Десанкини мајски разговори, 14, 15. и 16. маја 1996, Београд, Ваљево, Бранковина ; приређивач Слободан Ж. Марковић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић, 1996 (Београд: Студио Арт плус). - 134 стр. ; 21 cm. - (Десанкини мајски разговори ; књ. 3)

1. Марковић, Слободан Ж. [приређивач, сакупљач]
а) Раичковић, Стеван (1928-2007) - Поезија - Зборници


 

7.
821.163.41-1

РАИЧКОВИЋ, Стеван
Ране и касне песме / Стеван Раичковић. - Београд : Српска књижевна задруга : Задужбина Десанка Максимовић : Народна библиотека Србије, 1996 (Бор : Бакар). - 365 стр. ; 21 cm. - (Награда „Десанка Максимовић“; књ. 2)

ISBN 86-379-0594-3


1997.    

 

8.
821.163.41:9-1 Максимовић Д.(082)

ДЕСАНКИНИ мајски разговори (1996 ; Београд, Ваљево, Бранковина)
Приређивање издања целокупних дела Десанке Максимовић : зборник радова / Десанкини мајски разговори, Београд, Ваљево, Бранковина, 14, 15. и 16. маја 1996. ; приређивач Слободан Ж. Марковић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић, 1997 (Београд : Студио Арт Плус). - 116 стр. ; 21 cm. - (Дeсaнкини мајски разговори ; књ. 4)

1. Марковић, Слободан Ж. [приређивач, сакупљач]
a) Максимовић, Десанка (1898-1993) - Поезија - Зборници


 

9.
821.163.41-1
016:929 Павловић M.

ПАВЛОВИЋ, Миодраг
Србија до краја века : изабране песме 1969/1989 / Миодраг Павловић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић : Народна библиотека Србије : Српска књижевна задруга, 1997 (Београд : Народна библиотека Србије). - 220 стр. ; 22 cm. - (Награда „Десанка Максимовић“ ; књ. 3)

ISBN 86-7035-064-5


1998.    

 

10.
821.163.41:9-Павловић M.(082)
821.163.41:91-(082)

ДЕСАНКИНИ мајски разговори (1997 ; Београд, Ваљево, Бранковина)
Поезија Миодрага Павловића : зборник радова / Десанкини мајски разговори, Београд, Ваљево, Бранковина, 14, и 16. маја 1997. ; приредио Слободан Ж. Марковић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић, 1998 (Нови Сад : Прометеј). - 136 стр. ; 21 cm. - (Десанкини мајски разговори ; књ. 5)

1. Марковић, Слободан Ж. [приређивач, сакупљач]
а) Павловић, Миодраг (1928-) - Зборници


 

11
821.163.41:9-1 Максимовић Д.(082)
821.163.41:9-1(082)

ДЕСАНКИНИ мајски разговори (1997 ; Београд, Ваљево, Бранковина)
Рецепција дела Десанке Максимовић : зборник радова / Десанкини мајски разговори, Београд, Ваљево, Бранковина, 14, 15. и 16. маја 1997. ; приредио Слободан Ж. Марковић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић, 1998 (Београд : Народна библиотека Србије). - 137 стр., [4] стр. с таблама ; 21 cm. - (Десанкини мајски разговори ; књ. 6)

1. Марковић, Слободан Ж. [приређивач, сакупљач]
а) Максимовић, Десанка (1898-1993) - Зборници


 

12.
821.163.41:929 Максимовић Д.(083.824)

ИЗЛОЖБА Век песникиње (1998 ; Београд)
Десанка Максимовић : 1898-1998 / Изложба Век песникиње, Београд, мај 1998. ; [изложбу припремила Нада Гајић-Златковић ; сарадници Љубомир Бранковић ... [и др.] ; каталог приредили Нада Гајић-Златковић, Љиљана Ђурђић, Милина Ерић ; фотографије Горан Николашевић]. - Београд : Народна библиотека Србије : Задужбина Десанка Максимовић, 1998 (Београд : Народна библиотека Србије).
- 90 стр. : илустр. ; 21 cm

1. Гајић-Златковић, Нада [приређивач, сакупљач]
а) Максимовић, Десанка (1898-1993) - Изложбени каталози


 

13.
821.163.41-1

МЛАДЕНОВИЋ, Танасије
На прагу миленијума : изабране и нове песме 1931/1997 / Танасије Младеновић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић : Народна библиотека Србије : Српска књижевна задруга, 1998 (Београд : Народна библиотека Србије). - 403 стр. ; 21 cm. - (Награда „Десанка Максимовић“; књ. 4)

ISBN 86-7035-072-6


1999.    

 

14.
821.163.41-1

БЕЋКОВИЋ, Матија
Од - до : (1959-1999) : изабране и нове песме / Матија Бећковић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић : Народна библиотека Србије : Српска књижевна задруга, 1999 (Београд : Народна библиотека Србије). - 473 стр. ; 21 cm. - (Награда „Десанка Максимовић“ ; књ. 5)


 

15.
821.163.41.09-1

Максимовић Д.
СИБИНОВИЋ, Миодраг
Између светова : нови аспекти књижевног дела Десанке Максимовић / Миодраг Сибиновић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић : Народна библиотека Србије : Просветни преглед, 1999 (Београд : Народна библиотека Србије). - 218 стр., [10] стр. с фотогр. ; 21 cm. - (Студије o књижевном делу Десанке Максимовић ; књ. 4)

ISBN 86-7035-075-0

а) Максимовић, Десанка (1898-1993)


2000.    

 

16.
821.163.41-1

ДАНОЈЛИЋ, Милован
Разгоревање ватре : изабране песме / Милован Данојлић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић : Народна библиотека Србије : Српска књижевна задруга, 2000 (Београд : Народна библиотека Србије). - 389 стр. ; 21 cm. - (Награда „Десанка Максимовић“ ; књ. 6)

ISBN 86-7035-079-3


 

17.
821.163.41.09-1

Максимовић Д. (082)

ДЕСАНКИНИ мајски разговори (1998 ; Београд, Ваљево, Бранковина)
Дело Десанке Максимовић у токовима српске и светске књижевности : зборник радова / Десанкини мајски разговори, Београд, Ваљево, Бранковина 13, 14, 15. и 16. маја 1998. ; приредио Слободан Ж. Марковић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић, 2000 (Београд : Калиграф). - 159 стр. ; 21 cm. - (Десанкини мајски разговори ; књ. 8)

а) Максимовић, Десанка (1898-1993) - Зборници


 

18.
821.163.41.09

Младеновић T. (082)

ДЕСАНКИНИ мајски разговори (1998 ; Београд, Ваљево, Бранковина)
Поезија Танасија Младеновића : зборник радова / Десанкини мајски разговори, Београд, Ваљево, Бранковина 13, 14, 15. и 16. маја 1998. ; приредио Слободан Ж. Марковић. - Бeoград : Задужбина Десанка Максимовић, 2000 (Београд : Калиграф). - 117 стр. ; 21 cm. - (Десанкини мајски разговори ; књ. 7)

а) Младеновић, Танасије (1913-2003) - Зборници


2001.    

 

19.
012 Максимовић Д.

ВРАНЕШ, Александра, 1960-
Библиографија дела Десанке Максимовић : 1972-1998 / Александра Вранеш. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић : Народна библиотека Србије : Филолошки факултет, Центар за Источну Азију : Мрљеш, 2001 (Београд : Мрљеш). - 791 стр. : слика Д. Максимовић ; 21 cm. - (Студије o књижевном делу Десанке Максимовић ; књ. 2)

ISBN 86-7035-086-6

а) Максимовић, Десанка (1898-1993) – Библиографије


 

20.
821.163.41:929 Максимовић Д.
821.163.41.09 Максимовић Д.

ВРАНЕШ, Александра, 1960-
Рукописна заоставштина Десанке Максимовић : попис и опис / Александра Вранеш. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић : Народна библиотека Србије : Филолошки факултет, Центар за Источну Азију : Мрљеш, 2001 (Бeoград : Мрљеш). - 711 стр. : слика Д. Максимовић ; 21 cm. - (Студије o књижевном делу Десанке Максимовић ; књ. 3)

ISBN 96-7035-097-4

а) Максимовић, Десанка (1999-1993) – Рукописи


 

21.
921.163.41.09-3

Максимовић Д. (092)
ДЕСАНКИНИ мајски разговори (1999 ; Београд, Ваљево, Бранковина)
Проза Десанке Максимовић : зборник радова / Десанкини мајски разговори, Београд, Ваљево, Бранковина, 14, 15. и 16. маја 1999. ; приредио Слободан Ж. Марковић. - Бeoград : Задужбина Десанка Максимовић, 2001 (Бор : Бакар). 86 стр. ; 21 cm. - (Десанкини мајски разговори ; књ. 10)

ISBN 96-92377-05-5

1. Марковић, Слободан Ж. [приређивач, сакупљач]
а) Максимовић, Десанка (1999-1993) - Проза - Зборници


 

22.
012 Максимовић Д.

ЂОРЂЕВИЋ, Љубица
Библиографија дела Десанке Максимовић : 1920-1971 / Љубица Ђорђевић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић : Народна библиотека Србије : Филолошки факултет, Центар за Источну Азију : Мрљеш, 2001 (Београд : Мрљеш). - 425 стр. : слика Д. Максимовић ; 21 cm. - (Студије o књижевном делу Десанке Максимовић ; књ.1 )

ISBN 86-7035-085-8


 

23.
821.163.41.01-1 Максимовић Д.
821.162.3-1.03=163.41

ТОПИЋ., Мирослав
Пољски мотиви и ритмови у транскрипцији Десанке Максимовић / Мирослав Топић, Петар Буњак. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић : Народна библиотека Србије : Филолошки факултет, 2001 (Београд : Арт-a). - 290 стр. ; 21 cm. - (Студије o књижевном делу Десанке Максимовић ; књ. 5)

1. Буњак, Петар [аутор]
a) Максимовић, Десанка (1898-1993) - Пољска књижевност
b) Пољска поезија - Српски преводи


2002.    

 

24.
821.163.41.09-1 Радовић B. (082)

ДЕСАНКИНИ мајски разговори (2002 ; Београд, Ваљево, Бранковина)
Поезија Борислава Радовића : зборник радова / Десанкини мајски разговори, Београд, Ваљево, Бранковина, 14, 15. и 16. маја 2002. ; приредио Слободан Ж. Марковић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић, 2002 (Београд : МВ графика). - 63 стр. ; 21 cm. - (Десанкини мајски разговори ; књ. 15)

ISBN 86-82377-09-8
1. Марковић, Слободан Ж. [приређивач, сакупљач]
а) Радовић, Борислав (1935-) - Зборници


 

25.
821.163.41.09-1 Бећковић M. (082)

ДЕСАНКИНИ мајски разговори (1999 ; Београд, Ваљево, Бранковина)
Поезија Матије Већковића : зборник радова / Десанкини мајски разговори, Београд, Ваљево, Бранковина, 14, 15. и 16. маја 1999. ; приредио Слободан Ж. Марковић. - Бeoград : Задужбина Десанка Максимовић, 2002 (Бop : Бакар). 84 стр. ; 22 cm. - (Десанкини мајски разговори ; књ. 9)

ISBN 96-92377-09-Х
1. Марковић, Слободан Ж. [приређивач, сакупљач]
а) Бећковић, Матија (1939-) - Поезија - Зборници


 

26.
821.163.41.09-1 Максимовић Д. (082)

ДЕСАНКИНИ мајски разговори (2000 ; Београд, Лајковац, Бранковина)
Родољубље у поезији Десанке Максимовић : зборник радова / Десанкини мајски разговори, Београд, Лајковац, Бранковина, 13, 15. и 16. маја 2000. ; приредио Слободан Ж. Марковић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић, 2002 (Бор : Бакар). - 99 стр. ; 21 cm. - (Десанкини мајски разговори ; књ. 12)

ISBN 96-92377-06-3

а) Максимовић, Десанка (1999-1993) - Родољубива поезија – Зборници 27.


 

27.
821.163.41-14

РАДОВИЋ, Борислав
Песме / Борислав Радовић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић : Народна библиотека Србије : СКЗ, 2002 (Београд : Народна библиотека Србије). - 213 стр. ; 21 cm. - (Награда „Десанка Максимовић“; књ. 8)

ISBN 86-82377-07-1


2003.    

 

28.
821.163.41.09-1 Данојлић M. (082)

ДЕСАНКИНИ мајски разговори (2000 ; Београд, Ваљево, Бранковина)
Поезија Милована Данојлића : зборник радова / Десанкини мајски разговори, Београд, Ваљево, Бранковина, 14, 15. и 16. маја ; приредио Слободан Ж. Мaрковић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић, 2003 (Бор : МВ графика). - 107 стр. ; 21 cm. - (Десанкини мајски разговори ; књ. 11)

ISBN 86-82377-10-1
1. Марковић, Слободан Ж. [приређивач, сакупљач]
а) Данојлић, Милован (1937-) - Поезија - Зборници


 

29.
821.163.41.09-1-93 Максимовић Д. (082)
821.163.41:929 Максимовић Д. (082)

ДЕСАНКИНИ мајски разговори (2002 ; Београд, Ваљево, Бранковина)
Стваралаштво за децу Десанке Максимовић : зборник радова / Десанкини мајски разговори, Београд, Ваљево, Бранковина, 14, 15. и 16. маја 2002. ; приредио Слободан Ж. Марковић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић, 2003 (Београд : MВ графика). - 73 стр. ; 21 cm. - (Десанкини мајски разговори ; књ. 16)

ISBN 86-82377-12-8
1. Марковић, Слободан Ж. [приређивач, сакупљач]
а) Максимовић, Десанка (1898-1993) - Зборници


 

30.
821.163.41.09-1:78

ЈОВАНОВИЋ, Владимир
Поезија Десанке Максимовић као инспирација музичких стваралаца / Владимир Јовановић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић, 2003 (Београд : MВ графика). - 120 стр. : ноте ; 21 cm. - (Десанкини мајски разговори ; књ. 14)

ISBN 86-82377-14-4
a) Максимовић, Десанка (1898-1993) - Музичка обрада


 

31.
784.4.087.612.089.6

JOBAHOBИЋ, Зоран
Споменик Десанки од тонова саткан [Штампана музикалија] / Зоран Јовановић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић : Народна библиотека Србије, 2003 (Београд : MВ графика). - 1 партитура (171 стр.) : ноте ; 29 cm + прилог (1 CD). - (Студије o књижевном делу Десанке Максимовић ; књ. 6)

ISBN 86-82377-13-6
a) Максимовић, Десанка (1898-1993) - Песме - Партитуре
b) Вокална камерна музика - Соло песме - Партитуре


 

32.
821.163.41.09-14

ЛАЗИЋ, Радмила
Срце међ зубима : изабране и нове песме / Радмила Лазић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић : Народна библиотека Србије : Српска књижевна задруга, 2003 (Бор : Бакар). - 200 стр. ; 22 cm. - (Награда „Десанка Максимовић“ ; књ. 10)

ISBN 86-82377-15-2


 

33.
821.163.41- 14

ПЕТРОВИЋ, Бранислав
Градилиште : изабране и нове песме / Вранислав Петровић ; изабрао Љубомир Симовић. - Београд : Задужбина
Десанка Максимовић : Народна библиотека Србије : Српска књижевна задруга, 2003 (Бop : Бакар). - 190 стр. ; 22 cm. - (Награда „Десанка Максимовић“ ; књ. 7)

ISBN 86-82377-16-0


 

34.
821.163.41-14

РАКИТИЋ, Слободан
Пловидба : изабране и нове песме : (1963-2003) / Слободан Ракитић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић : Народна библиотека Србије : Српска књижевна задруга, 2003 (Бор : Бакар). - 364 стр. ; 22 cm. - (Награда „Десанка Максимовић“ ; књ. 9)

ISBN 86-82377-11-Х


2004.    

 

35.
821.163.41.09 Максимовић Д. (082)
061.27(497.11) "1993/2003" (082)

ДЕСАНКИНИ мајски разговори (2003 ; Београд, Ваљево, Бранковина)
Десанка Максимовић у деценији 1993-2003 : зборник радова / Десанкини мајски разговори, Београд, Ваљево, Бранковина, 14, 15. и 16. маја 2003. ; приредио Слободан Ж. Марковић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић, 2004 (Београд : Беосинг). - 126 стр. ; 20 cm. - (Десанкини мајски разговори ; књ. 18)

ISBN 86-82377-17-9

1. Марковић, Слободан Ж. [приређивач, сакупљач]
а) Задужбина Десанка Максимовић (Београд) - 1993-2003 – Зборници
b) Максимовић, Десанка (1898-1993) - Зборници


 

36.
821.163.41.09-1 Петровић Б. (082)

ДЕСАНКИНИ мајски разговори (2001 ; Београд, Ваљево, Бранковина)
Поезија Бранислава Петровића : зборник радова / Десанкини мајски разговори, Београд, Ваљево, Бранковина, 14, 15. и 16. маја 2001. ; приредио Слободан Ж. Марковић. - Бeoград : Задужбина Десанка Максимовић, 2004 (Београд : Бeoсинг). - 78 стр. ; 21 cm. - (Десанкини мајски разговори ; књ. 13)

ISBN 86-82377-18-7

1. Марковић, Слободан Ж. [приређивач, сакупљач]
а) Петровић, Бранислав (1937-2002) - Поезија - Зборници


 

37.
821.163.41.09-14 Ракитић С.(082)
821.163.41.9-
ДЕСАНКИНИ мајски разговори (2003 ; Београд, Ваљево, Бранковина)
Поезија Слободана Ракитића : зборник радова / Десанкини мајски разговори, Београд, Ваљево, Бранковина, 14, 15. и 16. маја 2003.; приредио Слободан Ж. Марковић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић, 2004 (Београд : Беосинг). - 84 стр. ; 21 cm. - (Десанкини мајски разговори ; књ. 17)

ISBN 86-82377-19-5

1. Марковић, Слободан Ж. [приређивач, сакупљач]
а) Ракитић, Слободан (1940-2013) - Поезија - Зборници


 

38.
821.163.41.09 Максимовић Д. (082)
821.163.41-14 (082.2)
821.163.41-5 (082.2)

061.27(497.11)"1993/2003"(082)
017:061.27(497.11)"1993/2003"

ЗАДУЖБИНА „Десанка Максимовић“ : 1993-2003. / [уређивачки одбор Слободан Ж. Марковић, Милош Јевтић, Радован Поповић]. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић : Народна библиотека Србије, 2004 (Београд : Бeoсинг). - 169 стр. : слика Д. Максимовић ; 24 cm

ISBN 86-82377-20-9
1. Марковић, Слободан Ж. [члан уредничког одбора]
а) Задужбина Десанка Максимовић (Београд) - 1993-2003
b) Задужбина Десанка Максимовић (Београд) - Издања - Библиографије c) Максимовић, Десанка (1898-1993) - Зборници


 

39.
77.04(084.12)

МЕДЕНИЦА, Драгиша
Десанка Максимовић у завичају : [фотомонографија] / Драгиша Меденица. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић : Народна библиотека Србије ; Ваљево : Установа за културу младих Омладински центар, 2004 (Ваљево : Ваљево принт). - 135 стр. : фотогр. ; 25 cm. - (Студије o књижевном делу Десанке Максимовић ; књ. 7)

ISBN 86-82377-21-7
а) Максимовић, Десанка (1898-1993) - Албуми
b) Меденица, Драгиша (1932-) - Фотографије - Албуми


 

40.
784.4.087.612.089.6
821.163.41:78

СОЛО песме на стихове Десанке Максимовић [Штампана музикалија]. I / сабрао и приредио Владимир Јовановић. - 1. изд.. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић : Студентски културни центар : Народна библиотека Србије, 2004 (Београд : Цицеро). - 1 партитура (227 стр.) : ноте ; 30 cm

ISBN 86-80957-33-Х
ISBN M-802004-01-6
1. Јовановић, Владимир [приређивач, сакупљач]
a) Максимовић, Десанка (1898-1993) - Песме - Партитуре
b) Вокална камерна музика - Соло песме - Партитуре


2005.    

 

41.
821.163.41.09-1 Максимовић Д.(082)

ДЕСАНКИНИ мајски разговори (2004 ; Београд, Ваљево, Бранковина)
Историја као инспирација у делу Десанке Максимовић : зборник радова / Десанкини мајски разговори, Бeoград, Ваљево, Бранковина 14,15. и 16. маја 2004 ; приредила Ана Вукић-Ћосић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић, 2005 (Београд : Gramix). - 78 стр. ; 21 cm. - (Десанкини мајски разговори ; књ. 20)

ISBN 86-82377-23-3
1. Вукић-Ћосић, Ана [приређивач, сакупљач]
а) Максимовић, Десанка (1898-1993) - Поезија - Историјски мотиви - Зборници


 

42.
821.163.41.09-1 Лазић Р.(082)

ДЕСАНКИНИ мајски разговори (2004 ; Београд, Ваљево, Бранковина)
Поезија Радмиле Лазић : зборник радова / Десанкини мајски разговори, Београд, Ваљево, Бранковина 14, 15. и 16. маја 2004 ; приредила Ана Ћосић-Вукић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић, 2005 (Београд : Gramix). - 122 стр. ; 20 cm. - (Десанкини мајски разговори ; књ. 19)

ISBN 86-82377-22-5
1. Ћосић-Вукић, Ана [приређивач, сакупљач]
а) Лазић, Радмила (1949-) - Поезија - Зборници


 

43.
821.163.41-1

МАКСИМОВИЋ, Десанка
Тражим помиловање : лирске дискусије с Душановим закоником : интегрално критичко издање / Десанка Максимовић ; приредио Станиша Тутњевић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић : Народна библиотека Србије : Чигоја штампа, 2005 (Београд : Чигоја штампа). - 141 стр. ; 20 cm

ISBN 86-7558-394-Х
1. Тутњевић, Станиша [приређивач, сакупљач] [аутор додатног текста]


 

44.
821.163.41-1

ТЕШИЋ, Милосав
У тесном склопу : изабране и нове песме / Милосав Тешић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић : Просвета : Народна библиотека Србије, 2005 (Нови Сад : Вудућност). - 245 стр. ; 21 cm. - (Награда „Десанка Максимовић“ ; књ. 11)

ISBN 86-83377-21-7 (Задужбина)
ISBN 86-07-01606-7 (Просвета)


2006.    

 

45.
821.163.41.09-1 Тешић M.(082)

ДЕСАНКИНИ мајски разговори (2005 ; Београд, Бранковина, Ваљево)
Поезија Милосава Тешића : зборник радова / Десанкини мајски разговори, Београд, Бранковина, Ваљево, 13-16. мај 2006. ; приредила Нада Мирков. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић, 2005 (Београд : Gramix). - 97 стр. ; 21 cm. - (Десанкини мајски разговори ; књ. 21)

ISBN 86-82377-24-1
1. Мирков, Нада [приређивач, сакупљач]
а) Тешић, Милосав (1947-) - Поезија - Зборници


 

46.
821.163.41.09-1 Максимовић Д.(082)

ДЕСАНКИНИ мајски разговори (2005 ; Београд, Трстеник, Врњачка Бања)
Хришћанско и паганско у поезији Десанке Максимовић : зборник радова / Десанкини мајски разговори, Бeoград, Трстеник, Врњачка Бања 27. и 28. мај 2005. ; приредила Ана Ћосић-Вукић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић, 2006 (Београд : Gramix). - 105 стр. ; 21 cm. - (Десанкини мајски разговори ; књ. 22)

ISBN 86-82377-25-Х
1. Ћосић-Вукић, Ана [приређивач, сакупљач]
а) Максимовић, Десанка (1808-1003) - Поезија - Религијски мотиви - Зборници


2007.    

 

47.
821.163.41-1

ВУКАДИНОВИЋ, Алек
Књига прстенова : изабране и нове песме / Алек Вукадиновић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић : Просвета : Народна библиотека Србије, 2007 (Нови Сад : Будућност). - 250 стр. ; 22 cm. - (Награда „Десанка Максимовић“ ; књ. 12)

ISBN 078-86-07-01727-0


 

48.
821.163.41.0- 1 Максимовић Д.(082)

ДЕСАНКИНИ мајски разговори (2007 ; Соко град)
Збирка Тражим помиловање : зборник радова / Десанкини мајски разговори, научни скуп одржан 26-27. маја у Соко граду ; приредила Ана Ћосић-Вукић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић, 2007 (Опово : Облик). - 350 стр. ; 21 cm. - (Дeсaнкини мајски разговори ; књ. 23)

ISBN 978-86-82377-26-9
1. Ћосић-Вукић, Ана [приређивач, сакупљач]
a) Максимовић, Десанка (1898-1993) - „Тражим помиловање“ - Зборници


 

49.
821.163.41.09 Марковић С. (082)
821.163.41.09 (082)

ПРИЗНАЊЕ професору Слободану Ж. Марковићу / уредио Миодраг Матицки. - Београд : Институт за књижевност и уметност : Вукова задужбина : Задужбина Десанка Максимовић, 2007 (Београд : Чигоја штампа). - 241 стр. : слика С. Марковића ; 24 cm

ISBN 978-86-7095-128-0
1. Матицки, Миодраг [приређивач, сакупљач]
а) Марковић, Слободан Ж. (1928-) – Зборници
b) Српска књижевност - Зборници


2008.    

 

50.
821.163.41.09-1 Вукадиновић A.(082)

ДЕСАНКИНИ мајски разговори (2008 ; Београд)
Поезија Алека Вукадиновића : зборник радова / Десанкини мајски разговори, Београд, 14. маја 2007. ; приредила Нада Мирков. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић, 2008 (Опово : Облик). - 111 стр. ; 21 cm. - (Десанкини мајски разговори ; књ. 24)

ISBN 978-86-82377-27-6
1. Мирков, Нада [приређивач, сакупљач]
а) Вукадиновић, Алек (1938-) - Поезија – Зборници


 

51.
821.163.41.09-1 Максимовић Д.(082)

ДЕСАНКИНИ мајски разговори (2007 ; Бања Лука)
Традиционално и модерно у стваралаштву Десанке Максимовић : зборник радова / Десанкини мајски разговори, Бања Лука, 18-20. мај 2007 ; приредила Ана Ћосић-Вукић. - Београд : Задужбина Десанке Максимовић ; Бања Лука : Филозофски факултет, 2008 (Бања Лука : Комесграфика). - 308 стр. ; 21 cm. - (Десанкини мајски разговори ; књ. 25)

ISBN 078-86-82377-28-3 (ЗДМ)
ISBN 078-00038-34-82-3 (ФФ)
1. Ћосић-Вукић, Ана [приређивач, сакупљач]
а) Максимовић, Десанка (1898-1003) - Поезија - Зборници


>  

52.
821.163.41-1

ЗУБАНОВИЋ, Слободан
Кад будем имао 64 године : изабране песме / Слободан Зубановић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић : Просвета : Народна библиотека Србије, 2008 (Београд : Ел-Келимех). - 153 стр. ; 22 cm. - (Награда „Десанка Максимовић“ ; књ. 13)

ISBN 078-86-07-01700-7


2009.    

 

53.
821.163.41-1

МАКСИМОВИЋ, Мирослав
Шапат кише o слободи : изабране песме / Мирослав Максимовћ. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић : Народна библиотека Србије, 2000 (Београд : Чигоја штампа). - 270 стр. ; 21 cm. - (Награда „Десанка Максимовић“; књ. 14)

ISBN 978-86-82377-29-0


2010.    

 

54.
821.163.41.09-1 Зубановић С.(082)

ДЕСАНКИНИ Мајски разговори (2008 ; Београд)
поезија Слободана Зубановића : зборник радова / Десанкини мајски разговори, Београд, 14. маја 2008. ; приредила Нада Мирков. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић, 2010 (Београд : Чигоја штампа). - 104 стр. ; 21 cm. (Десанкини мајски разговори ; књ. 26)

ISBN 978-86-82377-30-6
1. Мирков, Нада [приређивач, сакупљач]
а) Зубановић, Слободан (1947-) - Поезија - Зборници


 

55.
821.163.41-1

НОГО, Рајко Петров
Човек се враћа кући : изабране песме / Рајко Петров Ного. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић : Народна библиотека Србије, 2010 (Београд : Чигоја штампа). 304 стр. ; 22 cm. - (Награда „Десанка Максимовић“; књ. 15)

ISBN 978-86-82377-31-3


2011.    

 

56.
821.163.41.09-1 Максимовић M.(082)

ДЕСАНКИНИ мајски разговори (2009 ; Београд)
Поезија Мирослава Максимовића : зборник радова / Десанкини мајски разговори, Београд, 25. маја 2009. ; приредила Нада Мирков. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић, 2011 (Београд : Драслар партнер). - 130 стр. ; 21 cm. - (Десанкини мајски разговори ; књ. 27)

ISBN 978-86-82377-32-0
1. Мирков, Нада [приређивач, сакупљач]
а) Максимовић, Мирослав (1946-) – Зборници


 

57.
821.163.41.09-1 Horo P. П.(082)

ДЕСАНКИНИ мајски разговори (2010 ; Београд)
Поезија Рајка Петрова Нога : зборник радова / Десанкини мајски разговори, Београд, 19. маја 2010. ; приредио Станиша Тутњевић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић, 2011 (Београд : Драслар партнер). - 284 стр. : ноте ; 21 cm. - (Десанкини мајски разговори ; књ. 28)

ISBN 978-86-82377-33-7
1. Тутњевић, Станиша [приређивач, сакупљач]
а) Ного, Рајко Петров (1945-) - Поезија – Зборници


 

58.
821.163.41-1

СТЕФАНОВИЋ, Мирјана
Промаја : изабране и нове песме / Мирјана Стефановић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић : Народна библиотека Србије, 2011 (Београд : Драслар партнер). - 266 стр. ; 21 cm. - (Награда „Десанка Максимовић“; књ. 16)

ISBN 978-86-82377-34-4


2012.    

 

59.
821.163.41.09-1 Стефановић M.(082)

ДЕСАНКИНИ мајски разговори (2011 ; Београд)
Поезија Мирјане Стефановић : зборник радова / Десанкини мајски разговори, Београд, 23. мај 2011. ; приредила Мирјана Станишић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић, 2012 (Београд : Драслар партнер). - 188 стр. ; 21 cm. - (Десанкини мајски разговори ; књ. 29)

ISBN 978-86-82377-35-1
1. Станишић, Мирјана [приређивач, сакупљач]
а) Стефановић, Мирјана (1939-) - Поезија - Зборници


 

60.
821.163.41-1

МАКСИМОВИЋ, Десанка
Песме. Књ. 1, (1920-1936). књ. 2, (1936-1951) / Десанка Максимовић ; приредили: књ. 1 Љубица Ђорђевић, књ. 2 Радован Вучковић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић : Службени гласник : Завод за уџбенике, 2012 (Бeoград : Гласник). - 827 стр. ; 25 cm. - (Целокупна дела / Десанка Максимовић ; т. 1)

ISBN 978-86-519-0749-7
1. Ђорђевић, Љубица [приређивач, сакупљач]
2. Вучковић, Радован [приређивач, сакупљач]


 

61.
821.163.41-1

МАКСИМОВИЋ, Десанка
Песме. књ. 1, (1951-1969). књ. 2, (1969-1979) / Десанка Максимовић ; приредио Станиша Тутњевић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић : Службени гласник : Завод за уџбенике, 2012 (Београд : Гласник). - 679 стр. ; 25 cm. - (Целокупна дела / Десанка Максимовић ; т. 2)

ISBN 978-86-519-0750-3
1. Тутњевић, Станиша [приређивач, сакупљач]


 

62.
821.163.41-1

МАКСИМОВИЋ, Десанка
Песме. књ. 1, (1979-1993). књ. 2, (1988-1993) / Десанка Максимовић ; приредили: књ. 1 Душан Иванић, књ. 2 Живан Живковић, Војан Ђорђевић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић : Службени гласник : Завод за уџбенике, 2012 (Београд : Гласник). - 907 стр. ; 25 cm. - (Целокупна дела / Десанка Максимовић ; т. 3)

ISBN 978-86-519-0751-0
1. Иванић, Душан [приређивач, сакупљач]
2. Живковић, Живан [приређивач, сакупљач]
3. Ђорђевић, Бојан [приређивач, сакупљач]


 

63.
821.163.41-31
821.163.41-32

МАКСИМОВИЋ, Десанка
Проза. књ. 1, Романи. књ. 2, Приповетке / Десанка Максимовић ; приредила Ана Ћосић Вукић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић : Службени гласник : Завод за уџбенике, 2012 (Београд : Гласник). - 831 стр. ; 25 cm. - (Целокупна дела / Десанка Максимовић ; т. 4)

ISBN 978-86-519-0752-7
1. Ћосић Вукић, Ана [приређивач, сакупљач]


 

64.
821.163.41-312.6

329.73:929 Јованка Орлеанка, света

821.163.41-992
821.163.41-82

МАКСИМОВИЋ, Десанка
Проза / Десанка Максимовић ; приредила Нада Мирков Богдановић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић : Службени гласник : Завод за уџбенике, 2012 (Београд : Гласник). - 665 стр. ; 25 cm. - (Целокупна дела / Десанка Максимовић ; т. 5)

ISBN 978-86-519-0753-4
1. Мирков Богдановић, Нада [приређивач, сакупљач]
а) Јованка Орлеанка, света (1412-1431)


 

65.
821.163.41-93-1

МАКСИМОВИЋ, Десанка
Песме за децу / Десанка Максимовић ; приредили Слободан Ж. Марковић, Зорица Ивковић Савић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић : Службени гласник : Завод за уџбенике, 2012 (Београд : Гласник). - 902 стр. ; 25 cm. - (Целокупна дела / Десанка Максимовић ; т. 6)

ISBN 978-86-519-1087-9
1. Марковић, Слободан Ж. [приређивач, сакупљач]
2. Ивковић Савић, Зорица [приређивач, сакупљач]


 

66.
821.163.41-93-3

МАКСИМОВИЋ, Десанка
Проза за децу / Десанка Максимовић ; приредили Слободан Ж. Марковић, Зорица Ивковић Савић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић : Службени гласник : Завод за уџбенике, 2012 (Београд : Гласник). - 994 стр. ; 25 cm. - (Целокупна дела / Десанка Максимовић ; т. 7) : Тираж 500. - Напомене: стр. 957-985.

ISBN 978-86-519-1088-6
1. Марковић, Слободан Ж. [приређивач, сакупљач]
2. Ивковић Савић, Зорица [приређивач, сакупљач]


 

67.
821.163.3-1(082.2)
821.163.6-1(082.2)

ПРЕВОДИ / Десанка Максимовић ; приредио Миодраг Сибиновић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић : Службени гласник : Завод за уџбенике, 2012 (Београд : Гласник). - 598 стр. ; 27 cm. - (Целокупна дела / Десанка Mаксимовић ; т. 8)

ISBN 978-86-519-1184-5
1.Максимовић, Десанка [преводилац]
2. Сибиновић, Миодраг [приређивач, сакупљач]


 

68.
821-1(082.2)

ПРЕВОДИ [Десанке Максимовић] / приредио Миодраг Сибиновић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић : Службени гласник : Завод за уџбенике, 2012 (Београд : Гласник). - 1052 стр. ; 25 cm. - (Целокупна дела / Десанка Максимовић ; т. 9)

ISBN 978-86-519-1185-2
1. Сибиновић, Миодраг [приређивач, сакупљач]


 

69.
821.163.41:929 Максимовић Д.
012 Максимовић Д.
016:929 Максимовић Д.

БИБЛИОГРАФИЈА. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић : Службени гласник : Завод за уџбенике, 2012 (Београд : Гласник). - 1017 стр. ; 25 cm. - (Целокупна дела / Десанка Максимовић ; т. 10)

ISBN 978-86-519-1225-5
а) Максимовић, Десанка (1898-1993) - Биобиблиографија


 

70.
821.163.41-1

НОВАКОВИЋ, Душко
Забава за утучене : (изабране песме 2002-2010) / Душко Новаковић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић : Народна библиотека Србије, 2012 (Београд : Драслар партнер). - 309 стр. ; 22 cm. - (Награда „Десанка Максимовић“; књ. 17)

ISBN 978-86-82377-36-8


2013.    

 

71.
821.163.41-1

КОПИЦЛ, Владимир
Туфне : избране песме / Владимир Копицл. - Београд : Народна библиотека Србије : Задужбина Десанка Максимовић, 2013. - 268 стр. ; 21 cm. - (Награда „Десанка Максимовић“ ; књ. 18)

ISBN 978-86-82377-38-2 (ЗДМ)


 

72.
061.27(497.11)"1993/2003"
016:82(497.11)"1993/2013"
06.05 ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ::82"1994/2012"

СТАНИШИЋ, Мирјана
Двадесет година рада Задужбине „Десанка Максимовић“ : каталог изложбе / [аутори изложбе и каталога Мирјана Станишић, Бранкица Ресан и Биљана Калезић ; аутор уводног текста Станиша Тутњевић ; превод уводног текста Драган Пурешић]. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић : Народна библиотека Србије, 2013. - 30 стр. : илустр. ; 21 х 23 cm

ISBN 978-86-82377-37-5 (ЗДМ)
ISBN 978-86-7035-285-8 (НВС)
1. Ресан, Бранкица [аутор]
2. Калезић, Биљана [аутор]


 

73.
821.163.41:929 Максимовић Д.(083.824)

СТАНИШИЋ, Мирјана
„Оставићу вам једино речи ---“ : каталог изложбе рукописне заоставштине Десанке Максимовић / [аутори изложбе и каталога Мирјана Станишић, Биљана Калезић и Бранкица Ресан ; аутор уводног текста Радмила Лазић ; превод уводног текста на енглески језик Драган Пурешић]. - Београд : Задужбина Десанка аксимовић : Народна библиотека Србије, 2013. - 48 стр. : илустр. ; 21 х 23 cm

ISBN 978-86-7135-291-2
1. Калезић, Биљана [аутор]
2. Ресан, Бранкица [аутор]


 

74.
821.163.41.19-1 Новаковић Д.(182)

ДЕСАНКИНИ мајски разговори (2012 ; Београд)
Поезија Душка Новаковића : зборник радова / Десанкини мајски разговори, Београд, 21. мај 2012. ; приредила Мирјана Станишић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић, 2013. - 218 стр. ; 21 cm. - (Десанкини мајски разговори ; књ. 30)

ISBN 978-86-82377-39-9


 

75.
821.163.41.19 Максимовић Д.(182)
821.163.41-1(182.2)
821.163.41-5(182.2)
161.27(497.11) "1993/2013"(182)
117:161.27(497.11) "1993/2013"

ЗАДУЖБИНА „Десанка Максимовић“ : 1993-2013. / приредила Мирјана Станишић. - Београд : Задужбина „Десанка Максимовић“ : Народна библиотека Србије, 2013 (Бeoград : Драслар партнер). - 263 стр. : слика Д. Максимовић ; 21 cm

ISBN 978-86-82377-41-2
1. Станишић, Мирјана [приређивач, сакупљач]
a) Задужбина Десанка Максимовић (Београд) - 1993-2013
b) Задужбина Десанка Максимовић (Београд) - Издања - Библиографије) Максимовић, Десанка (1898-1993) - Зборници


 

76.
821.163.41-1
821.163.41.09-1 Максимовић Д.

МАКСИМОВИЋ, Десанка, 1898-1993
Тражим помиловање : лирске дискусије с Душановим закоником / Десанка Максимовић = I Am Seeking a Pardon : lyric discussions with Dušan's code / Desanka Maksimović ; translated from the Serbian by Dragan Purešić. - Београд : Народна библиотека Србије = Belgrade : National library of Serbia, 2013 (Београд : Cicero print). - 189 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Огледало / [Народна библиотека Србије] = The Mirror library / [National library of Serbia])
Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Тираж 500. - Стр. 7-41: Мјесто збирке Тражим помиловање у дјелу Десанке Максимовић / Станиша Тутњевић. - Glossary: str. 187-188.

ISBN 978-86-7035-294-0 (картон)
1. Уп. ств. насл.
a) Максимовић, Десанка (1898-1993) - "Тражим помиловање"


 

77.
821.163.41.09 Максимовић Д.

ПАСЕР, Снежана, 1974-
Фолклорни елементи у стваралаштву Десанке Максимовић / Снежана Пасер - Београд : Задужбина "Десанка Максимовић", 2013 (Београд : Драслар партнер) - 338 стр. ; 21 cm. - (Студије о књижевном делу Десанке Максимовић ; књ. 8) Тираж 300. - Напомене и библиографске референце уз текст. Библиографија : стр. - Библиографија: стр. 327-334. - Регистар.

ISBN 978-86-82377-42-9

a) Максимовић, Десанка (1898-1993) – Мотиви - Фолклор


 

78.
821.163.41.09 Максимовић Д.(082)

НАД целокупним делом Десанке Максимовић / зборник радова ; уредио Станиша Тутњевић. - Београд : Задужбина "Десанка Максимовић", 2013 (Београд : Драслар партнер). - 425 стр. ; 21 cm. - (Студије о књижевном делу Десанке Максимовић ; књ. 9) "Зборник радова 'Над целокупним делом Десанке Максимовић' настао је као резултат Међународног научног скупа одржаног под истим насловом од 16. до 18. октобра 2013. године у Соко граду ..." Уз овај зборник. - Тираж 300. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија уз свако поглавље. - Summaries. - Регистар.

ISBN 978-86-82377-43-6

1. Тутњевић, Станиша, 1942- [уредник]

a) Максимовић, Десанка (1898-1993) - Зборници


2014.    

 

79.
821.163.41-1

ЂОРЂЕВИЋ, Милан, 1954-
Пепео у башти / Милан Ђорђевић. - Београд : Народна библиотека Србије : Задужбина "Десанка Максимовић", 2014 (Београд : Драслар партнер). - 284 стр. ; 21 cm. - (Награда Десанка Максимовић ; књ. 19).

ISBN 978-86-82377-44-3


 

80.
821.163.41.09 Копицл, В. (082)

ДЕСАНКИНИ мајски разговори (2013 ; Београд)
Поезија Владимира Копицла : зборник радова / Десанкини мајски разговори, Београд, 22. мај 2013. : приредила Мирјана Станишић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић, 2014. (Београд : Драслар партнер) - 159 стр. ; 21 cm. - (Десанкини мајски разговори ; књ. 31)

ISBN 978-86-82377-45-0
1. Станишић, Мирјана [приређивач, сакупљач]
а) Копицл, Владимир (1949-) - Поезија - Зборници


2015.    

 

81.
821.163.41-1 ПАЈИЋ, Петар, 1935-
Поезија / ПетарПајић. - Београд : Народна библиотека Србије: Задужбина "Десанка Максимовић", 2015 (Београд : Драслар партнер). - 257 стр. ; 21 cm. - (Награда Десанка Максимовић ; књ. 20).

ISBN 978-86-82377-47-4 (ЗДМ)


 

82.
821.163.41.09-1 Ђорђевић, М.
ДЕСАНКИНИ мајски разговори(2014 ; Београд)
Поезија Милана Ђорђевића : зборник радова / Десанкини мајски разговори, Београд, 23. мај 2014. ; приредила Мирјана Станишић. - Београд : Задужбина "Десанка Максимовић", 2015 (Београд : Драслар партнер). - 144 стр. стр. ; 21 cm. - (Десанкини мајски разговори ; књ. 32).

ISBN 978-86-82377-46-7
1. Станишић, Мирјана [приређивач, сакупљач]
a) Ђорђевић, Милан Т. (1954-) - Поезија - Зборници


2016.    

 

83.
821.163.41-1
КРАГУЈЕВИЋ, Тања, 1946-
Трн о свили / Тања Крагујевић. - Београд : Народна библиотека Србије: Задужбина "Десанка Максимовић", 2016 (Београд : Службени гласник). - 425. стр. ; 21 cm. - (Награда Десанка Максимовић ; књ. 21).

ISBN 978-8 6-82377-48-1 (ЗДМ)


 

84.
017.2:027.1 Максимовић Д.
017.1(497.11)

ПРЕЛИЋ, Велибор, 1965-
Каталог личне библиотеке Десанке Максимовић : библиотека целина у Народној библиотеци Србије / Велибор Прелић, Мирјана Станишић. - Београд : Задужбина "Десанка Максимовић" ; Београд : Народна библиотека Србије, 2016. (Београд : Чигоја). - 445 стр. ; 21 cm. - (Студије о књижевном делу Десанке Максимовић ; књ. 10). Тираж 150. - Регистар.

ISBN 978-86-82377-50-4 (ЗДМ)
ISBN 978-86-7035-376-3 (НБС; брош.)


 

85.
821.163.41-1(0.034.2)

МАКСИМОВИЋ, Десанка, 1898-1993
Песме [Електронски извор]. Књ. 1, (1920-1936). Књ. 2, (1936-1951) / Десанка Максимовић ; дигитално издање и рукописну грађу приредила Мирјана Станишић ; информатичка обрада Предраг Савић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић : Народна библиотека Србије, 2016 (Београд : Донат граф). - 1 електронски оптички диск (DVD) : слика, текст; 12 cm. - (Целокупна дела Десанке Максимовић : дигитално издање / уредник дигиталног издања Станиша Тутњевић; 1) (Библиотека Електронска издања/[Задужбина Десанка Максимовић]; 1)
. - Тираж 200. - Регистар.

ISBN 978-86-7035-377-0 (НБС)
ISBN 978-86-82377-51-1 (ЗДМ)


 

86.
821.163.41-1(0.034.2)

МАКСИМОВИЋ, Десанка, 1898-1993
Песме [Електронски извор]. Књ. 1, (1951-1969). Књ. 2, (1969-1979) / Десанка Максимовић ; дигитално издање и рукописну грађу приредила Мирјана Станишић ; информатичка обрада Предраг Савић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић : Народна библиотека Србије, 2016 (Београд : Донат граф). - 1 електронски оптички диск (DVD) : слика, текст ; 12 cm. - (Целокупна дела Десанке Максимовић : дигитално издање / уредник дигиталног издања Станиша Тутњевић ; 2) (Библиотека Електронска издања/[Задужбина Десанка Максимовић]; 2)
.
- Тираж 200. - Регистри.

ISBN 978-86-7035-378-7 (НБС)
ISBN 978-86-82377-52-8 (ЗДМ)


 

87.
821.163.41-1(0.034.2)

МАКСИМОВИЋ, Десанка, 1898-1993
Песме [Електронски извор]. Књ. 1, (1979-1993). Књ. 2, (1988-1993) / Десанка Максимовић ; дигитално издање и рукописну грађу приредила Мирјана Станишић ; информатичка обрада Предраг Савић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић : Народна библиотека Србије, 2016 (Београд : Донат граф). - 1 електронски оптички диск (DVD) : слика, текст ; 12 cm. - (Целокупна дела Десанке Максимовић : дигитално издање / уредник Станиша Тутњевић ; 3) (Библиотека Електронска издања/[Задужбина Десанка Максимовић]; 3). - Тираж 200. - Регистри.

ISBN 978-86-7035-379-4 (НБС)
ISBN 978-86-82377-53-5 (ЗДМ)


 

88.
821.163.41-31(0.034.2)
821.163.41-32(0.034.2)

МАКСИМОВИЋ, Десанка, 1898-1993
Проза [Електронски извор]. Књ. 1, Романи. Књ. 2, Приповетке / Десанка Максимовић ; дигитално издање приредила Ана Ћосић Вукић ; информатичка обрада Предраг Савић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић : Народна библиотека Србије, 2016 (Београд : Донат граф). - 1 електронски оптички диск (DVD) : слика, текст ; 12 cm. - (Целокупна дела Десанке Максимовић : дигитално издање / уредник Станиша Тутњевић ; 4) (Библиотека Електронска издања/[Задужбина Десанка Максимовић] ; 4). - Тираж 200. - Регистри.

ISBN 978-86-7035-380-0 (НБС)
ISBN 978-86-82377-54-2 (ЗДМ)


 

89.
821.163.41.09-1 Пајић П.(082)

ДЕСАНКИНИ мајски разговори (2015 ; Београд)
Поезија Петра Пајића : зборник радова / Десанкини мајски разговори, Београд, 19. мај 2015. ; приредила Мирјана Станишић. - Београд : Задужбина "Десанка Максимовић" : Народна библиотека Србије, 2016 ([Београд] : Службени гласник). - 170 стр. ; 21 cm. - (Десанкини мајски разговори ; књ. 33)

ISBN 978-86-82377-49-8

1) Станишић, Мирјана [приређивач, сакупљач]
a) Пајић, Петар, 1935- - Поезија - Зборници


2017.    

 

90.
821.163.41.09-1 Крагујевић Т. (082)

ДЕСАНКИНИ мајски разговори (2016 ; Београд)
Поезија Тање Крагујевић : зборник радова / Десанкини мајски разговори, Београд, 1. јул 2016. ; приредила Мирјана Станишић. - Београд : Задужбина "Десанка Максимовић", 2017 (Београд : Чигоја штампа). - 138 стр. ; 21 cm. - (Десанкини мајски разговори ; књ. 34).

ISBN 978-86-82377-56-6
1) Станишић, Мирјана [приређивач, сакупљач]
a) Крагујевић, Тања (1946-) - Поезија - Зборници


 

91.
821.163.41-1

ОДАЛОВИЋ, Мошо, 1947-
Добро јутро, Велика Хочо : изабране песме / Мошо Одаловић. - Београд : Народна библиотека Србије: Задужбина "Десанка Максимовић", 2017 (Београд : Чигоја). - 260 стр. ; 22 cm. - (Награда Десанка Максимовић ; књ. 22).

ISBN 978-8 6-82377-55-9 (ЗДМ)


 

92.
821.163.41-992
821.163.41-82

МАКСИМОВИЋ, Десанка, 1898-1993
Проза [Електронски извор] / Десанка Максимовић ; дигитално издање и рукописну грађу приредила Нада Мирков Богдановић ; информатичка обрада Предраг Савић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић : Народна библиотека Србије, 2017 (Београд : Донат граф). - 1 електронски оптички диск (DVD) : слика, текст ; 12 cm. - (Целокупна дела Десанке Максимовић : дигитално издање / уредник Станиша Тутњевић ; 5) (Библиотека Електронска издања / [Задужбина Десанка Максимовић] ; 5)

ISBN 978-86-7035-418-0 (НБС)
ISBN 978-86-82377-57-3 (ЗДМ)


 

93.
821.163.41-93-1

МАКСИМОВИЋ, Десанка, 1898-1993
Песме за децу [Електронски извор] / Десанка Максимовић ; дигитално издање и рукописну грађу приредила Мирјана Станишић ; информатичка обрада Предраг Савић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић : Народна библиотека Србије, 2017 (Београд : Донат граф). - 1 електронски оптички диск (DVD) : слика, текст ; 12 cm. - (Целокупна дела Десанке Максимовић : дигитално издање / уредник Станиша Тутњевић ; 6) (Библиотека Електронска издања / [Задужбина Десанка Максимовић] ; 6)

ISBN 978-86-7035-419-7 (НБС)
ISBN 978-86-82377-58-0 (ЗДМ)


2018.    

 

94.
821.163.41.09-1 Одаловић М.(082)

ДЕСАНКИНИ мајски разговори (2017 ; Београд) Поезија Моша Одаловића : зборник радова / Десанкини мајски разговори, Београд, 26. септембар 2017. ; уреднице Зорана Опачић и Мирјана Станишић. - Београд : Задужбина "Десанка Максимовић" : Народна библиотека Србије, 2018. (Београд : Чигоја штампа). - 262 стр. ; 21 cm. - (Десанкини мајски разговори ; књ. 35)

ISBN 978-86-82377-60-3 (ЗДМ)
ISBN 978-86-7035-421-0 (НБС)

1. Опачић, Зорана [уредник]
2. Станишић, Мирјана [уредник]
a) Одаловић, Мошо, (1947-) - Поезија - Зборници


 

95.
821.163.41-1

НЕНАДИЋ, Милан, 1947
Отмено а црно : изабране песме / Милан Ненадић. - Београд : Задужбина "Десанка Максимовић" : Народна библиотека Србије, 2018 (Београд : Чигоја штампа). - 160 стр. ; 21 cm. - (Награда Десанка Максимовић ; књ. 23)

ISBN 978-86-82377-59-7 (ЗДМ)
ISBN 978-86-7035-420-3 (НБС)


 

96.
821.163.41.09(048)

СРПСКЕ песникиње: зборник сажетака / [главни и одговорни уредник Емир Кустурица ; уредник Александра Вранеш ; превод на енглески Марина Милошевић]. - 1. изд. - Вишеград : Андрићев институт ; Београд : Задужбина "Десанка Максимовић", 2018 (Београд : Белпак). - 76 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Научни скупови Одјељења за књижевност. Зборници сажетака ; књ. 8)

ISBN 978-99976-21-24-5

1. Кустурица, Емир [главни одговорни уредник]
2. Вранеш, Александра [уредник]


 

97.
821.163.41-1.09(082)

СРПСКЕ песникиње : зборник радова / [главни и одговорни уредник Емир Кустурица ; уредник Александра Вранеш]. - 1. изд. - Вишеград : Андрићев институт, 2018 (Београд : Белпак). - 261 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Научни скупови Одјељења за књижевност. Коло, Зборници радова ; књ. 10)

ISBN 978-99976-21-28-3

1. Кустурица, Емир [главни одговорни уредник]
2. Вранеш, Александра [уредник]


2019.    

 

98.
821.163.41-1

РИСТОВИЋ, Ана, 1972-
Изабране песме / Ана Ристовић. - Београд : Задужбина "Десанка Максимовић" : Народна библиотека Србије, 2019 (Београд : Чигоја штампа). - 244 стр. ; 21 cm. - (Награда Десанка Максимовић / Задужбина "Десанка Максимовић", Београд ; књ. 24)

ISBN 978-86-82377-61-0 (ЗДМ)
ISBN 978-86-7035-431-9 (НБС)


 

99.
821.163.41.09 Максимовић Д.(082)

ПЕСНИЧКИ завичај Десанке Максимовић : зборник радова / [уредници Светлана Шеатовић, Зорана Опачић]. - Београд : Институт за књижевност и уметност : Задужбина "Десанка Максимовић" ; Требиње : Дучићеве вечери поезије, 2019 (Београд : Чигоја). - 407 стр. ; 19 cm. - (Наука о књижевности. Поетичка истраживања ; књ. 24

ISBN 978-86-7095-249-2 (ИКУ)

1. Шеатовић, Светлана [уредник]
2. Опачић, Зорана [уредник]

а) Максимовић, Десанка (1898-1993) -- Поетика – Зборници


 

100.
821-1(082.2)

МАКСИМОВИЋ, Десанка, 1898-1993
Проза за децу [Електронски извор] / Десанка Максимовић ; дигитално издање, рукописну грађу и Додатак приредила Мирјана Станишић ; информатичка обрада Предраг Савић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић : Народна библиотека Србије, 2019 (Београд : Донат граф). - 1 електронски оптички диск (DVD) : слика, текст ; 12 cm. - (Целокупна дела Десанке Максимовић : дигитално издање / уредник Станиша Тутњевић ; 7) (Библиотека Електронска издања / [Задужбина Десанка Максимовић] ; 7)

ISBN 978-86-7035-450-0 (НБС)
ISBN 978-86-82377-65-8 (ЗДМ)
Станишић, Мирјана, 1968- [приређивач, сакупљач]


 

101.
821-1(082.2)

ПРЕВОДИ [Десанке Максимовић] [Електронски извор] / дигитално издање, рукописну грађу и Додатак приредила Биљана Калезић ; информатичка обрада Предраг Савић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић : Народна библиотека Србије, 2019 (Београд : Донат граф). - 1 електронски оптички диск (DVD) : слика, текст ; 12 cm. - (Целокупна дела Десанке Максимовић : дигитално издање / уредник Станиша Тутњевић ; 8) (Библиотека Електронска издања / [Задужбина Десанка Максимовић] ; 8)

ISBN 978-86-7035-439-5 (НБС)
ISBN 978-86-82377-62-7 (ЗДМ)
1. Калезић, Биљана, 1976- [приређивач, сакупљач]


 

102.
821-1(082.2)

ПРЕВОДИ [Десанке Максимовић] [Електронски извор] / дигитално издање, рукописну грађу и Додатак приредила Мирјана Станишић ; информатичка обрада Предраг Савић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић : Народна библиотека Србије, 2019 (Београд : Донат граф). - 1 електронски оптички диск (DVD) : слика, текст ; 12 cm. - (Целокупна дела Десанке Максимовић : дигитално издање / уредник Станиша Тутњевић ; 9) (Библиотека Електронска издања / [Задужбина Десанка Максимовић] ; 9)

ISBN 978-86-7035-440-1 (НБС)
ISBN 978-86-82377-63-4 (ЗДМ)
1. Станишић, Мирјана, 1968- [приређивач, сакупљач]


 

103.
821-1(082.2)

ЂОРЂЕВИЋ, Бојан, 1965-
Биобиблиографија [Електронски извор] / дигитално издање и Додатак приредио Бојан Ђорђевић ; информатичка обрада Предраг Савић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић : Народна библиотека Србије, 2019 (Београд : Донат граф). - 1 електронски оптички диск (DVD) : слика, текст ; 12 cm. - (Целокупна дела Десанке Максимовић : дигитално издање / уредник Станиша Тутњевић ; 10) (Библиотека Електронска издања / [Задужбина Десанка Максимовић]; 10)

ISBN 978-86-7035-451-7 (НБС)
ISBN 978-86-82377-66-5 (ЗДМ)


 

104.
016:061.27(497.11)"1993/2018"(0.034.4)
016:929 Максимовић Д.(0.034.4)
016:821.163.41-1(497.11)"19/20"(0.034.4)

СИМИЋ, Наташа, 1972-
Библиографија едиције "Десанкини мајски разговори" [Електронски извор] : 1993-2018 / Наташа Симић. - Београд : Задужбина "Десанка Максимовић" : Народна библиотека Србије, 2019 (Београд : Донат граф). - 1 електронски оптички диск (CD-ROM) ; 12 cm

ISBN 978-86-82377-64-1 (ЗДМ)
ISBN 978-86-7035-441-8 (НБС)


2020.    

 

105.
821.163.41-1
КАРАНОВИЋ, Војислав, 1961-
Загрљај у коме нема никога : изабране песме / Војислав Карановић. - Београд : Задужбина „Десанка Максимовић” : Народна библиотека Србије, 2020 (Београд : Чигоја штампа). - 260 стр. ; 21 cm. - (Награда Десанка Максимовић ; књ. 25)

ISBN 978-86-82377-68-9 (ЗДМ)
ISBN 978-86-7035-455-5 (НБС)


 

106.
821.163.41.09-1 Ристовић A.(082)

ДЕСАНКИНИ мајски разговори (2019 ; Београд)
Поезија Ане Ристовић : зборник радова / Десанкини мајски разговори,
Београд, 12. новембар 2019. ; уредник Светлана Шеатовић. – Београд :
Задужбина „Десанка Максимовић” : Народна библиотека Србије :
Институт за књижевност и уметност, 2020 (Београд : Чигоја штампа).
– 272 стр. ; 21 cm. – (Десанкини мајски разговори / Задужбина „Десанка Максимовић”, Београд ; књ. 36).

Тираж 200. – Напомене и библиографске референце уз текст. –
Библиографија уз сваки рад. – Резиме на енг. језику уз сваки рад.–
Регистри.

ISBN 978-86-82377-69-6 (ЗДМ)
ISBN 978-86-7095-268-3 (ИКУМ)
а) Ристовић, Ана (1972-) – Поезија – Зборници


2021.    

 
107.
821.163.41-1

МАРИНКОВИЋ, Томислав, 1949-
Дуге сенке иза тренутака : изабране песме / Томислав Маринковић. - Београд : Задужбина "Десанка Максимовић" : Народна библиотека Србије, 2021 (Београд : Чигоја штампа). - 179 стр. ; 21 cm. - (Награда Десанка Максимовић ; књ. 26).

ISBN 978-86-82377-70-2 (ЗДМ)
ISBN 978-86-7035-462-3 (НБС)

 
108.
821.163.41.09-1 Карановић В. (082)

ДЕСАНКИНИ мајски разговори (2020 ; Београд)
Поезија Војислава Карановића : зборник радова / Десанкини мајски разговори, Београд, 16. новембар 2020. ; уредник Светлана Шеатовић. - Београд : Задужбина "Десанка Максимовић" : Народна библиотека Србије : Институт за књижевност и уметност, 2021 (Београд : Skripta internacional). - 369 стр. ; 21 cm. - (Десанкини мајски разговори / Задужбина "Десанка Максимовић", Београд ; књ. 37)

ISBN 978-86-82377-71-9 (ЗДМ)
ISBN 978-86-7035-464-7 (НБС)
ISBN 978-86-7095-277-5 (ИКУМ)
а) Карановић, Војислав (1961-) -- Поезија – Зборници

 
109.
821.163.41.09-1 Маринковић Т.(082)
ДЕСАНКИНИ мајски разговори (2021 ; Београд)
Поезија Томислава Маринковића : зборник радова / Десанкини мајски разговори, Београд, 16. новембар 2021. ; уреднице Светлана Шеатовић, Јана М. Алексић. - Београд : Задужбина "Десанка Максимовић" : Народна библиотека Србије : Институт за књижевност и уметност, 2022 (Београд : Службени гласник). - 373 стр. ; 21 cm. - (Десанкини мајски разговори ; књ. 38)

ISBN 978-86-82377-73-3 (ЗДС)
ISBN 978-86-7035-483-8 (НБС)
ISBN 978-86-7095-290-4 (ИКУ)

1. Шеатовић, Светлана, 1975- [уредник] 2. Алексић, Јана, 1984- [уредник]
а) Маринковић, Томислав (1949-) -- Зборници

2022.    

 
110.
821.163.41-1

РАДОЈЧИЋ, Саша, 1963-
За ватру надлежна је душа : изабране песме / Саша Радојчић. - Београд : Задужбина "Десанка Максимовић" : Народна библиотека Србије, 2022 (Београд : Службени гласник). - 175 стр. ; 21 cm. - (Награда Десанка Максимовић ; књ. 27)

ISBN 978-86-82377-72-6 (ЗДМ)
ISBN 978-86-7035-481-4 (НБС)

2023.    

 
111.
НЕДЕЉКОВИЋ, Живорад, 1959-
Начин приближавања : изабране песме / Живорад Недељковић. - Београд: Задужбина "Десанка Максимовић" : Народна библиотека Србије, 2023. ([Београд] : Службени гласник). - 229 стр.; 21 cm. - (Награда Десанка Максимовић; књ. 28)

ISBN 978-86-82377-75-7 (ЗДМ)
ISBN 978-86-7035-496-8 (НБС)


 
112.
МАКСИМОВИЋ, Десанка, 1898-1993
Тражим помиловање : лирске дискусије с Душановим закоником / Десанка Максимовић ; приредила [и поговор написала] Светлана Шеатовић. - Београд : Задужбина "Десанка Максимовић" : Народна библиотека Србије, 2023 ([Београд] : Службени гласник). - 99 стр. ; 21 cm

ISBN 978-86-82377-76-4 (ЗДМ)
ISBN 978-86-7035-499-9 (НБС)


 
113.
МАКСИМОВИЋ, Десанка, 1898-1993
Шумска љуљашка : изабране песме за децу поводом 125 година рођења и 30 година смрти / Десанка Максимовић ; [приредила и поговор написала] Зорана Опачић. - Београд : Задужбина "Десанка Максимовић" : Народна библиотека Србије, 2023 ([Београд] : Службени гласник). - 163 стр. ; 21 cm Антологијски избор. - Тираж 500. - Стр. 135-136: О овом издању / З. О. [Зорана Опачић]. - Поговор: стр. 137-153. - Белешка о писцу: стр. 155-157. - Напомене и библиографске референце уз текст.

ISBN 978-86-82377-77-1 (ЗДМ)
ISBN 978-86-7035-500-2 (НБС)


 
114.
МАКСИМОВИЋ, Десанка, 1898-1993
Иза штита поезије : изабране песме поводом 125 година рођења и 30 година рада Задужбине "Десанка Максимовић" / Десанка Максимовић ; приредила [и поговор написала] Светлана Шеатовић. - Београд : Задужбина "Десанка Максимовић" : Народна библиотека Србије, 2023 ([Београд] : Службени гласник). - 281 стр. ; 21 cm

Антологијски избор. - Тираж 500. - Иза штита поезије: стр. 257-270. - Белешка о писцу: стр. 271-273.

ISBN 978-86-82377-78-8 (ЗДМ)
ISBN 978-86-7035-501-9 (НБС)


 
115.
ТРИДЕСЕТ година рада Задужбине "Десанка Максимовић"/ приредила Мирјана Станишић. Мој свет / аутор каталога Мирјана Станишић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић : Народна библиотека Србије, 2023 (Београд : Службени гласник). - 82 стр. : илустр. ; 23 cm

ISBN 978-86-82377-79-5 (ЗДМ)
ISBN 978-86-7035-502-6 (НБС)


 
116.
821.163.41.09-1 Радојчић С.(082)

ДЕСАНКИНИ мајски разговори (2023 ; Београд) Поезија Саше Радојчића : зборник радова / Десанкини мајски разговори, Београд, 14. новембар 2023. ; уредници Светлана Шеатовић, Марко Аврамовић. - Београд : Задужбина “Десанка Максимовић” : Народна библиотека Србије : Институт за књижевност и уметност, 2023 (Београд : Службени гласник). - 260 стр. ; 21 cm. - (Десанкини мајски разговори / Задужбина “Десанка Максимовић”, Београд ; књ. 39)

ISBN 978-86-82377-80-1 (ЗДМ)
ISBN 978-86-7035-518-7 (НБС)
ISBN 978-86-7095-340-6 (ИКУМ)

а) Радојчић, Саша (1963-) - Поезија - Зборници

 
  Copyright © 2013 | Kontakt | Linkovi |