Целокупна дела
Дигитално издање
 
 

 

Линк ка online научном скупу „Песништво Томислава Маринковића“

Реакције на предлог комисије Завода за унапређивање образовања и васпитања

 

Добитник награде „Десанка Максимовић“, за укупан допринос српској поезији, 2022. године, књижевник Живорад Недељковић. 
Уредник сајта:
Мирјана Станишић
Технички уредник:
Мирољуб Стојановић