Добитник Награде Десанка Максимовић“ (2016)

Образложење Жирија за доделу награде „Десанка Максимовић“
за 2016. годину

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Велика књига поезије за децу Момчила Моша Одаловића започета је пре четири деценије и једну годину свеском стихова Врло важно. Одаловић је досад објавио укупно двадесет седам песничких збирки. Од тога броја, три су жанровски мешовите: поред песама доносе и кратке приче, док су две колективна остварења: Лирски покер, у заједници са Душком Трифуновићем, Љубивојем Ршумовићем и Драганом Радуловићем, из 1994 – епистоларна лирика, својеврсни уметнички „документ о емотивном напору једне генерације да спаси душу пред општим злом“; друга таква књига заправо је збирка-лексикон Петорица из српског, штампана 1999, у чијем је настајању, поред већ поменутих стваралаца, учествовао још и Добрица Ерић – аутори су ту, често са коментаром, приложили по песму о 21 теми, а теме су, наводим најважније: дете, родитељи, кућа, другарство, љубав, школа, народ, отаџбина, страх, хлеб, Бог, смрт...

На основу имена песника са којима је на овакав начин сарађивао могло би се много рећи о Одаловићевој индивидуалној поетици, не међутим сва истина. Колико је он самосвојан, колико песник особенога стиховног знања и непоновљивог језичког умећа показала је прва међу његовим главнијим збиркама, Од амебе до бебе, из 1982. године: посебно искуство стечено како домаштавањем рађања света тако и, на пример, страховањем корена да се не искорени, песник заокружује вишим сазнањем које ће ући у саму основицу Одаловићевог свеукупног стваралаштва за децу, да је отад више никад више не напусти. То је космографска песма-исказ „И на крају“, која гласи: „Од амебе / до бебе / све се лепо / згодило, / све се / на свету / својим редом / родило.“

За Мошу Одаловића велика реч Свет значи дакле Лепоту, и значи Ред. На том доживљају почива, из тог доживљаја извире све тематско обиље његове поезије. Узмемо ли је у њеној целини, брзо ћемо увидети да се пред нама развија права поетска енциклопедија детињства, све светско за дете видљиво, али и оно што је као општа тајна простора и времена, као игра живота и смрти – несагледиво. Као песник, натпевавајући се са дететом у себи, идући за њим, поверавајући му се на најзачудније начине, Одаловић одгонетава постојање првенствено на догађајном плану, у сферама виђеног и доживљеног (тако је у збиркама Овде нешто није у реду /1988/, Ветар ми однео панталоне /1991/, Рече ми једно дијете /1997/), затим у сферама реалитета, историје, духовности (збирке Неко је украо ласту /1987/, Косовчице /1998/, Жича, пчелино чедо /2009/, али и кроз живе и надахнуте парадоксе који свест и психологију, као и њихове међусобице, укрштају и оплемењују истовременим радом догађајнога и сневаног (збирке Тако је било, пчеле ми и Уврнута књига /обе из 1995/, Ко пре до мене /2004/, Твоја звезда Будалица /2014/).

При свему, слој за себе представљају песме, па и читаве збирке аутобиографског, најличнијег карактера, најтоплије и у исто време најособитије у стваралаштву Моша Одаловића, оне у којима он – смем да кажем – величанствено живопише икону мајке и гради портрет оца (то су три збирке, две из 1986: Мама је глагол од глагола радити и Друже тата, кућни команданте, и збирка Молитва за моју маму, из 2011). Издвајам песме „Мама је глагол од глагола радити“, за коју Драган Лукић вели да је већ наслов књига за себе, и „М. О. Украо ласту“, која иде у ред најпотреснијих лирских сведочанстава о животу косовског човека.

У овоме овако обликованом песничком свету све учествује и све преображава искушани свет: људи, биље, животиње (често звери), ствари, свакодневица и вечност, изнад свега природа у њеном пребогатству и звездано небо што је наткриљује и чува.

Како све то постоји у стиховима Моша Одаловића? Он је песник саживљавања са бићима и стварима, представама и сновима. Он пева из самог детињства. Уз то је аутор ванредне, понекад непредвиљиве, но увек узбудљиве говорне инвенције. Језички лудизми и кованице, алогички склопови, граматички испади, дијалекатске завичајне осмотрице, изненађујуће тачне а значењски неисцрпиве слике – све то с једне стране, а с друге: разиграна мелодија исказа, валовити хуморни тон, експресивна рима, изазовна говорна лакоћа – све те најтеже особине кад су у питању песме за децу код Одаловића се дају с једном уметничком присношћу која многоструко плени и опчињава читаоца, дете колико и нас који се с годинама све чешће и више враћамо детињству.

При томе, Одаловићева песма своје вредности и значај редовно темељи на најпоузданијем наслеђу српске песме за децу. Један вид тога наслеђа је класична змајјовинска дечја песма, колико разиграна толико ведра и поучна; други ослонац налази Одаловић и радовићевској песми, увек прожетој притајеним пародистичко-ироничним елементима и њиховим стилским инцидентима и одјецима.

Ако, зато, на крају, ваља одредити токове и рукавце српскога свеукупног стваралаштва за децу којима тече и досадашње дело Моша Одаловића, онда су то, почев од Змаја, песници-класици: Десанка Максимовић, Бранко Ћопић, Душан Радовић, Стеван Раичковић, Драган Лукић, Милован Данојлић, Љубивоје Ршумовић, Душко Трифуновић. И баш зато мирно можемо казати да је Мошо Одаловић већ данас класик попут њих. Награда „Десанка Максимовић“ неправедно дуго је чекала да то и озакони.

Председник Жирија
Јован Пејчић