Добитник Награде „Десанка Максимовић“ (2004)
О ПОЕЗИЈИ МИЛОСАВА ТЕШИЋА

Песничким књигама Купиново, Кључ од куће, Влаго божије, Прелест севера, Прелест севера, Круг рачански, Дунавом, Бубњалица у пчелињаку, и спевом Седмица, уз низ књига својих изабраних песама, Милосав Тешић се уврстио међу песнике чији је допринос српској поезији веома високо цењен. Пратећи драматичне токове наше историје, и сложене токове наше културне историје, и истражујући све слојеве језика којима се наша судбина, на различитим просторима и у различитим временима, песнички изражавала, а ослоњен на свој рачански завичај исто онолико колико је Десанка Максимовић била ослоњена на своју Вранковину, Тешић је остварио сложено и слојевито песничко дело. Ослањајући се на наше целокупно песничко и језичко наслађе, Тешић све - и нашу усмену и нашу писану и црквену и грађанску, и средњовековну и модерну поезију - ставља под један кров. Он наше песничко наслеђе обнавља, дограђује и дописује, на начин који његов допринос великом сливу савременог српског песништва чини особеним и препознатљивим.

Председник Жирија
Љубомир Симовић, 10. мај 2004.