Добитник Награде „Десанка Максимовић" (1999)
О ПОЕЗИЈИ МИЛОВАНА ДАНОЈЛИЋА

Милован Данојлић је рођен 1937, године у Ивановцима, у Шумадији. Написао је преко тридесет песничких збирки за одрасле и за децу, приближно исто толико књига прозе, огледа и записа. Објавио је неколико књига превода најзначајнијих модерних енглеских, француских и руских песника и мислилаца. Данојлић је песник неисцрпне лирске енергије, еруптивне имагинативности и лексичког обиља.

На српску песничку сцену ступио је силовито, као песник побуне против књижевних калупа и норми, духовне устајалости и интелектуапне индиферентности. Његов стих је од самог почетка динамичан, ужареног и густог језика, а прецизних и слојевитих значења. У младости рембоовски понесен, издашно расипајући злато језика, Данојлић је у годинама стваралачке зрелости постао аскета, мудрац и мислилац самосвојног кова. Као песник испољио је изузетно мајсторство на тешком пољу стиха и риме. Читаву једну књигу расправа насловио је Мука с речима (1957). Његово стваралаштво у целини велика је похвала језику и изражајним могућностима, али истовремено оно указује и на драму песника који се находи пред великим језичким искушењима.

Попут древног певача и модерног језикословца, Данојлић као да неким посебним оком „снима" природу, њене плодове, људско понашање, ствари и бића. Његова поезија обједињује у складно јединство неке облике традиционалног певања и мишљења и модерну песничку свест. То је, уосталом, једна од главних одлика неосимболизма: тежња ка интегралној поезији.

По везаности за родно тле, завичајни пејзаж, за језик и матерњу мелодију, поезија Милована Данојлића у сагласју је са поезијом Десанке Максимовић. Она је у подједнакој мери и класична и модерна, и национална и универзална. Лиричност, рустичност и метафизичност, суштинска су својства која одликују стваралаштво оба песника и чине их поетички блиским. Управо ове темељне вредности жири је имао у виду када се определио да ове године Данојлић буде добитник награде која носи име велике српске песникиње.

Председник Жирија
Слободан Ракитић, 5. мај 1999.