Писма


16.02.1982.

Београд, 16.02.1982. каже Иди да њени рођаци који живе у Загребу нису долазили у Београд, нити су се јављали. Радован Зоговић је оперисан у Словенији. „Нас двоје често говоримо о смрти, управо ја га мучим том темом.“ Била је на погребу Мирослава Крлеже: „Крлежа ми је био драг и поред онога што је писао о нашој народној епској поезији. Имао је поган језик, али је имао душе. Где је требало да је покаже, показао је.“


16.03.1982.

Београд, 16.03.1982. пише о породичним стварима. Јавља да су у „Савременику“ објављене песме Радована Зоговића, али и да је он „доиста опасно болестан.“