Писма


20.03.1984.

Београд, 20.03.1984. Пасторак Маргарите Алтигер донео је Десанки Идино писмо. Десанка је имала грип и сломила десну руку и све то приписује старости и слабости, али каже: „моје старење, хвала богу, још није дошло до мозга.“ Планира да на лето оде у Столив.