Писма


Без датума

Шаље Иди две блузе за њену кћи Раду.


Без датума

Шаље преводиоцу Циганчеву песме и пише Иди да су оне друкчије од оних на које је навикла читаоце: „Песме које ћу послати Циганчеву су мало друкчије од оних које су прво код вас преведене, од оних које сам за време рата писала. Сад се некако враћам својим првим мотивима, такозваној чистој лирици.“ Нада се да више неће бити ратова, па да не мора више писати родољубиву лирику.


Без датума

Франкфурт, Пише о томе како су јој доделили стан у Улици генерала Жданова. Зове Иду да дође на Струшке вечери поезије.
Улица генерала Жданова = данас Ресавска улица


Без датума

Шаље Иди уз писмо исечке из новина са критичким написима о Десанкиној поезији.