Писма

16.02.1968.

[Београд], 16. 02. 1968. „Тренутно сам окружена с толико брига и болестима.“ Пише о Радиној и Браниној деци. Јавља да је Брана дипломирао и отишао у војску. Маргарита Алтигер преводи Десанкине песме.

Маргарита Алтигер = руска књижевница и преводилац


29.03.1968.

[Београд], 29. 03. 1968. Путује са сестром Зором у Врњачку Бању. Олга Кутасова преводи збирку Тражим помиловање, а Десанка јој тумачи неке изразе и речи.


22.08.1968.

[Јалта], 22. 08. 1968. „Једино сам писала песме и, чини ми се, нису рђаве.“


27.09.1968.

[Београд], 27. 09. 1968. Вратила се из Совјетског Савеза, где је била на Јалти и у Москви. Јавља да јој је сестрић Брана, поред кћери, добио и сина.