Писма

22.09.1969.

[Београд], 22. 09. 1969. Дуго није писала Олги због мајчине смрти. Сергеј је врло болестан. Уз слабост срца, почео је и да губи вид. Били су у Мошћаничкој Драги. У Београду су је посетиле Ида Радвољина и Маргарита Алтигер.


14.12.1969.

[Београд], 14. 12. 1969. Олга Кутасова добила је новчану награду Савеза књижевника Југославије за превођење југословенских писаца. Због тога треба да дође у Београд.