Писма

05.01.1973.

[Београд], 05. 01. 1973. Код породице свог сестрића. Пише о породичним стварима.