Писма

17.01.1974.

[Београд], 17. 01. 1974. Пише о књизи Немам више времена и о породичним стварима.


16.09.1974.

[Београд], 16. 99. 1974. Пише о породичним стварима.