Писма

16.01.1980.

[Београд], 16. 1. 1980. Саветује Олгу које песме треба уврстити у антологију савремене југословенске поезије. Шаље јој списак по Марији Јаковљевој. Списак је сачинила заједно са Стеваном Раичковићем.

Марија Јаковљева = руска књижевница и преводилац.


20.03.1980.

[Београд], 20. 03. 1980. Опет о антологији. „Не знам како ћете са Зоговићем.“ Пише о породичним стварима.

„Не знам како ћете са Зоговићем“ = алудира на политички контекст кад је у питању Радован Зоговић


08.08.1980.

[Београд], 08. 08. 1980. Била је са породицом на Мљету: „Изгледа да је Мљет оно острво на коме је Кирка очарала Одисеја.“ Пише о Мљету и о породичним стварима.