Писма

30.03.1981.

[Београд], 30. 03. 1981. налази се на Војномедицинској академији, због болести желуца.