Писма

04.08.1985.

[Београд], 04. 08. 1985. „Упоредо с ногом боловао ми је и мозак, и душа. Хватала ме депресија. Сад се помажем једним штапом.“ Одлази на ново лечење у Игало.