Писма

јануар 1993.

[Врњачка Бања], [јануар 1993]. Честита Олги Нову годину: „Код нас још понегде (у Хрватској, Босни) пуцају... Дођите у Ваљевои и Бранковину још за мог живота.“