Реакције на предлог комисије Завода за унапређивање образовања и васпитања да се у реформисаном програму за 3. и 4. разред гимназија искључи дело Десанке Максимовић:

Златна греда: