Дигитално издање је у основном облику остало идентично штампаном издању, задржана је иста пагинација, тако да се у сваком погледу, укључујући и цитирање у научне сврхе, може користити уместо штампаног издања.

Ово издање се разликује:

  а) по могућности претраживања текста,
  б) по томе што је допуњено грађом из легата Десанке Максимовић која приређивачима није у целости била доступна или по своме карактеру није могла да уђе у штампано издање,
   в) по томе што су исправљене незнатне грешке уочене у штампаном издању.

   Исправком грешака уочених у штампаном издању и допуњеном грађом из Легата Десанке Максимовић дигитално издање Целокупних дела Десанке Максимовић у научном смислу добило је канонски карактер и неопходно га је користити у свим наредним издањима њених дела појединачно или у избору.

   Претраживање текста се врши помоћу Adobe Acrobat Reader читача – у складу са могућностима које он пружа.

   За информацију шта који том садржи кликните на СТРУКТУРА ЦЕЛОКУПНИХ ДЕЛА.


ПОСТУПАК ПРЕТРАЖИВАЊА


   1. TOM

 2. TOM

 3. TOM

 4. TOM

 5. TOM
 6. TOM

 7. TOM

 8. TOM

 9. TOM

 10. TOM

1) основно претраживање по кључним речима за сваки том појединачно:

- CTRL+F, ако се издање користи on line, при чему задату реч сваки пут добијамо новим извршењем команде FIND, односно SEARCH помоћу ENTER-а.

2) напредно претраживање по кључним речима за сваки том појединачно и за све томове одједном:

- CTRL+SHIFT+F или кликом на дугме у горњем левом углу странице, ако се издање преузме на сопствену меморијску јединицу, при чему једном задату реч у једном или свим томовима добијамо на истом месту, у контексту у коме се та реч налази.

Овом командом добија се прозор напредне претраге (Advanced Search) у коме бирамо опцију All PDF Docуments in након чега из падајућег менија, претходно користећи опцију Browse for Location... бирамо меморијску јединицу на коју смо преузели дигитално издање и активирамо фолдер у који је оно спаковано. Потом у предвиђено празно поље уписујемо тражену реч (или групу речи) и кликнемо на дугме Search.

3) напредно претраживање томова 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 којима су обухваћени сви ауторски текстови Десанке Максимовић:

- кликом на број тома добија се тај том у pdf,
- кликом на појам који се налази у доњем десном углу насловне корице одабраног тома, добија се садржај тога тома, за прву и за другу књигу,

- кликом на прве или друге књиге добијамо садржај те књиге, одакле води линк према појединачним збиркама, песмама ван збирки, приређивачким напоменама, индексима и према појединачним песмама у тој књизи,

- са сваког места у појединој књизи кликом на дугме које се налазиу горњем левом углу странице поново се враћамо на садржај књиге коју претражујемо, а кликом на думе на истом месту у врху странице враћамо се на почетну тачку претраживања, тј. на насловну корицу тога тома,

- претраживање појединачних текстова почиње кликом на наслов одабраног текста у садржају те књиге или тома чиме се добија тражени текст,

- кликом на наслов одабраног текста добија се страница на којој су приређивачке напомене о њему („лична карта“ текста), а кликом на стрелицу испред напомене о том тексту поновo се враћамо на сам текст, при чему се и у овом случају кликом на дугме у горњем левом углу странице можемо поново вратити на садржај те књиге, односно тома а кликом на дугме на почетну тачку претраживања, тј. на насловну корицу тога тома,

- кликом на наслов текста у приређивачким напоменама добија се скенирана верзија тог текста (у рукопису или у машинопису) из легата Десанке Максимовић који није био доступан при изради штампаног издања, при чему наслови текстова који у приређивачким напоменама нису линковани (нису обојени плавом бојом) немају верзију у легату.

Уколико се скенирана верзија текста не добије одмах него се појави прозор у коме се тражи дозвола (Allow) за приказ слике, команду за дозволу је потребно на лицу места потврдити или покушати подесити Adobe Reader на следећи начин:

У левом горњем углу екрана Adobe Reader-a кликнути на EDIT мени, а потом на PREFERENCES. У прозору који се потом отвори кликнути на SECURITY (ENHANCED) који се налази међу опцијама са леве стране прозора. После тога са десне стране прозора отвориће се опције међу којима се налази дугме ADD FOLDER PATH (у доњем делу прозора). Кликом на то дугме отвара се прозор BROWSE FOR LOCATION у коме треба изабрати фолдер у коме је спаковано дигитално издањеу оквиру кога вршимо претраживање.

Скенирани рукописи и машинописи који испуњавају критеријум посебног ауторског текста прекуцани су, преломљени на исти начин као и у штампаном издању и на крају одговарајућег тома укључени као посебан Додатак.

Скенирани рукописи и машинописи за које се може утврдити да су верзије текстова објављених у штампаном издању Целокупниох дела или у Додатку сваког тома дигиталног издања скенирани су и повезани (линковани) са припадајућим текстом.

Током рада на дигиталном издању Целокупних дела Десанке Максимовић неки делови скениране грађе из Легата нису могли бити уврштени у Целокупна дела. То су а) искориштени скенирани рукописи, б) преостали списи који не испуњавају критеријум посебног ауторског текста или верзије постојећих текстова, в) текстови за које постоји реална претпоставка да је њихов аутор Д. Максимовић, али то још није доказано и г) кореспонденција. Увид у ту грађу може се остварити у посебном АНЕКСУ овог издања на сајту Задужбине и на посебном DVD издању.

Када рукописна верзија/машинопис има више страна, оне се истовремено појављују на екрану, а исто се односи и на случај када имамо више верзија исте песме.

У случајевима када су исте песме објављене у различитим збиркама (због тога да се не би нарушио облик збирке какав му је изворно дала песникиња), линковање према верзији у рукопису/машинопису извршено је са више места, односно из сваке од тих збирки.

Преостале могућности претраживања и кориштења пронађених података (паралелно приказивање, снимање, штампање, и сл.) условљено је потребама, информатичким знањем и опремом понаособ сваког корисника.

Унесене исправке грешака које су промакле у штампаном издању уочавају се тако што је реч у којој постоји грешка подвучена црвеном таласастом линијом. Постављањем курзора на ту реч указује се „облачић“ у коме се налази исправка.

Ако се претраживање врши на преузетом издању, преглед грешака у датом тому може се видети избором опције Comment → Comments list која се налази у горњем десном углу екрана.

Биће исправљене и грешке које евентулано примете корисници штампаног и дигиталног издања и обавесте Задужбину на адресу: zad-d-m@nb.rs .